تقدیر از فعالین کانون  پیامبر اعظم مسجد جواد الائمه


مسئول کانون مسجد جوادالائمه وکتابخانه روستا
مسئول کانون مسجد جوادالائمه وکتابخانه روستا

به مناسبت عید اکمال دین واتمام نعمت ،عید ولایت ،عید غدیر خم  از فعالین کانون  پیامبر اعظم مسجد جواد الائمه روستای دل آباد تقدیربعمل خواهد آمد.

رضا عباسی مسئول کانون پیامبر اعظم روستا  دل آباد گفت : طبق رسم چند ساله اخیر به مناسبت عید غدیرخم از تمامی کسانی  که با کانون مسجد  همکاری داشته ودر برنامه های آن شرکت فعال داشته اند تقدیر بعمل خواهد آمد که این افراد عبارت خواهند بود:

۱-مکبرین

۲-موذنین

۳-فعالین برگزاری نماز جماعت

۴-بیشترین استفاده کننده گان از کانون

۵-شرکت کنندگان در برنامه های مذهبی وعبادی

عباسی گفت  کانون مسجد جواد الائمه از کانون های فعال در برگزاری مناسبت می باشد که با همکاری هیات صاحب الزمانی، شورای اسلامی ودهیار روستا نسبت به برگزاری  موارد ذیل اقدام نموده است:

نماز جماعت مسجدجوادالائمه روستای دل آباد
نماز جماعت مسجدجوادالائمه روستای دل آباد

۱-برگزاری مرتب نماز جماعت

۲-برگزاری نماز عیدین فطر وقربان

نماز عید فطر روستای دل اباد
نماز عید فطر روستای دل اباد

۳-برگزاری جشن های نیمه شعبان ، ولادت امام رضا(ع) وعید غدیر به صورت ویژه

 

امورفرهنگی -حسینیه صاحب زمانی دل آباد
 -حسینیه صاحب زمانی دل آباد

۴-برگراری تمامی ولادت ها وشهادت  ائمه

۵- دعوت از سخنران برای مناسبت ه