گالری عکس- برنامه ریزی برای برگزاری جشن غدیر خم۹۵

گالری عکس- برنامه ریزی  برای  برگزاری جشن غدیر خم۹۵


جشن غدیر خم بزرگترین ومهمترین جشنی  روستای دل آبادمی باشد که حدود ۱۰سالی است که در روستا ی دل آباد برگزار می شود  به جهت آنکه  این جشن از بزرکترین اعیاد مذهبی شیعه وروز اکمال دین  واتمام نعمت  می باشد  واز روستاهای اطراف ودل آبادیهای مقیم شهر ها،برای شرکت دراین  جلسه دعوت می شود ،که حدود ۷۰۰نفر می شوند  نیاز به برنامه ریزی خاص دارد  که به  همت شورای اسلامی ، دهیاری،هیات صاحب الزمانی، وجوانان ولایت مدار روستا از حدود یک ماه پیش این برنامه ریزی ها شروع شده تا انشاء الله در روز عید غدیر شاهد جشنی با شکوه باشیم.

جلسه برنامه ریزی هیات امنا هیات صاحب الزمانی-کانون مسجد
جلسه هماهنگی  و برنامه ریزی هیات امنا هیات صاحب الزمانی-کانون مسجد
جلسه مجریان فرهنگی جشن غدیر هیات صاحب الزمانی روستا دل آباد
جلسه عوامل اجرایی و مجریان فرهنگی جشن غدیر هیات صاحب الزمانی روستا دل آباد
زیین محل برگزاری جشن غدیر -هیات صاحب الزمانی روستا دل آبا
تزیین محل برگزاری جشن غدیرخم -هیات صاحب الزمانی روستا دل آباد
تزیین محل برگزاری جشن غدیر -هیات صاحب الزمانی روستا دل آباد
تزیین محل برگزاری جشن غدیرخم -هیات صاحب الزمانی روستا دل آباد
تزیین محل برگزاری جشن غدیر -هیات صاحب الزمانی روستا دل آباد
تزیین محل برگزاری جشن غدیر خم-هیات صاحب الزمانی روستا دل آباد
تزیین محل برگزاری جشن غدیر -هیات صاحب الزمانی روستا دل آباد
تزیین محل برگزاری جشن غدیر -هیات صاحب الزمانی روستا دل آباد
تزیین محل برگزاری جشن غدیر -هیات صاحب الزمانی روستا دل آباد
تزیین محل برگزاری جشن غدیر -هیات صاحب الزمانی روستا دل آباد
تزیین محل برگزاری جشن غدیر -هیات صاحب الزمانی روستا دل آباد
تزیین محل برگزاری جشن غدیر -هیات صاحب الزمانی روستا دل آباد
تزیین محل برگزاری جشن غدیر -هیات صاحب الزمانی روستا دل آباد
تزیین محل برگزاری جشن غدیر -هیات صاحب الزمانی روستا دل آباد
تزیین محل برگزاری جشن غدیر -هیات صاحب الزمانی روستا دل آباد
تزیین محل برگزاری جشن غدیر -هیات صاحب الزمانی روستا دل آباد
تزیین محل برگزاری جشن غدیر -هیات صاحب الزمانی روستا دل آباد
تزیین محل برگزاری جشن غدیر -هیات صاحب الزمانی روستا دل آباد

تهیه عکس: رضا عباسی،علی آخوندی

[ یکشنبه 4 مهر 1395 ] [ 18:56 ] [ هیئت صاحب الزمانی ]

تقویم