پیوند های به سبک ولایی


یکی از کارهای بسیار خوبی که در روستای دل آباد معمول بوده وامروزه گسترش زیادی یافته است برگزاری مراسم خواستگاری،عقد وعروسی ، در اعیادولادت ائمه ویا سفر به عتبات عالیات می باشد. جوانان ولایت مدار ودوستداران اهل بیت، دوست دارند در تمام مراحل زندگی ٬مراسمات آنها رنگ وبوی الهی داشته واز گناه حتی برای یک شب هم که شده پرهیز نمایند ٬ پیوندشان هم سبک معنوی داشته باشد وافراد را از یاد خدا وائمه دور ننمایند

آنچه این گونه مراسم را ولایی تر می نماید جایگزینی مولودی و ذکر صلوات براهل بیت به جای رقص وآواز می باشد. در این مراسم هرچند از آلات موسیقی و….خبری نیست اما حاضران با مولودی خوانی همراه شده وبا کف زنی به شادی می پردازند وسپس از حاضران به صرف شیرینی و شام پذیرایی بعمل آمده وسپس عروس وداماد را با ذکر صلوات تا خانه ایشان همراهی می نمایند

روستای دل آباد در همین چند وقت اخیر شاهد ۵ جلسه عروسی تا خواستگاری بوده که در آن از آلات موسیقی خبر نبوده است که باید تمامی این زوج های تبریک مضاعف گفت که زندگی  زناشوی خود را بدون گناه برای خود ودیگران آغاز نموده ونگفتند که یک شب که هزار شب نمی شه وفرصت برای نماز وجبران است