مداحان وذاکران اهل بیت، هیات صاحب الزمانی


 

عزیزالله ابراهیمی مداح وذاکر اهل بیت
1-عزیزالله ابراهیمی،مسئول هیات، مداح وذاکر اهل بیت

 

رضا احمدی رئیس شورای اسلامی-دهیار دوره اسبق-نایب رئیس هیات امنا هیات صاحب الزمانی
2-رضا احمدی،نایب رئیس هیات،  مداح وذاکر اهل بیت

 

علی جانی مداح وذاکر اهل بیت
3-علی جانی مداح وذاکر اهل بیت

 

 

عباس کارکن ورضاحمدی هیات صاحب الزمانی در 21رمضانسالروز شهادت امام علی (ع)
4-عباس کارکن ورضااحمدی هیات صاحب الزمانی در ۲۱رمضان سالروز شهادت امام علی (ع)

 

قدرت الله ابراهیمی مداح وذاکر اهل بیت
5-قدرت الله ابراهیمی،عضوهیات امنا، مداح وذاکر اهل بیت

 

عزیزالله کارکن مداح ،ذاکر اهل بیت وشاعر
6-عزیزالله کارکن مداح ،ذاکر اهل بیت وشاعر

 

محمد جانی مداح وذاکر اهل بیت
7-محمد جانی مداح وذاکر اهل بیت

 

۸-ابراهیم رضایی

۹-حسین مستمند

۱۰-امین جانی

۱۱-علی کارکن

۱۲-حسین کارکن

۱۳-نصرت الله کارکن

[ جمعه 15 مرداد 1395 ] [ 23:02 ] [ هیئت صاحب الزمانی ]

تقویم